Saltar ao contido

Mar de Santiago

Onde comer

Rúa Víctor García, 1

Tel 986 557 575

San Lois, 28

Tel. 986 557 508

Avda. dos Namorados, 29

Tel 986 557 561

Tarroeira, 1

Tel 986 559 061

Avda. Arousa, 16

Tel. 986 557 377

Sagasta 19 (Galerías)

Tel 986 557 470

Praza dos Valeiros, 4

Tel 986 556 640

Ullán, 24

Tel. 986 557 259

Parafitas, 2

Tel 986 556 778

Onde durmir

Hoteis

Rúa Víctor García, 1

Tel. 986 557 575

Apartamentos

Rúa Carlés, 1 - Pontecesures

Tel. 665 097 928

OFICINA TURÍSTICA DE

Pontecesures